Co znajdziesz
w naszej ofercie:

  • mapy do celów projektowych postaci numerycznej oraz analogowej
  • wytyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu
Czytaj więcej...

Co znajdziesz
w naszej ofercie:

  • mapy do celów projektowych postaci numerycznej oraz analogowej
  • wytyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu
Czytaj więcej...

Co znajdziesz
w naszej ofercie:

  • mapy do celów projektowych postaci numerycznej oraz analogowej
  • wytyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu
  • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu

Kontakt

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Ingmar Woiński

Biuro:
ul. Zagnańska 71A pok. 1
Kielce 25-558

41 362 20 54

Ingmar Woiński

+48 603 643 863
ingmarwoinski@interia.pl

Stanisław Działak

+48 600 229 773
stanislaw.dzialak@wp.pl